Phiên Ngoại – TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ [hoàn]

Trường Dạ Vị Ương

|| Đêm Dài Bất Tận ||

Tác giả: Hiểu Cừ

.

Văn Án

Nếu chỉ có thể yêu em trong bóng đêm,

Anh thà rằng,

Đêm dài bất tận…

Nội dung: Hắc bang tình cừu

Bối cảnh: nước Mỹ, cuối những năm 99 đầu những năm 2000

Nhân vật chính: Chu Chính, Tưởng Tiệp |  Nhân vật phụ: Giang Sơn, Thẩm Binh

*******

Edit: _YR_

Chính Văn ( chương 1 – chương 59 )

*******

Edit : Nấm Rơm

Phiên ngoại 1

Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 3

p. A

p. B

p. C

p. D

p. E

.

Hoàn