Chính là cậu – chương 3

3,

Nghe cha nuôi của Lục Ngũ nói – Lục Ngũ là được nhặt bên cạnh đống rác. Cha nuôi của  Lục Ngũ là bộ đội xuất ngũ, bị thương trong khi làm nhiệm vụ, chân có chút khập khiễng, sau khi xuất ngũ thì làm bảo vệ cho một công ty. Không có con cái, cũng không có vợ, một mình nhịn ăn nhịn mặc để nuôi hắn lớn lên, Lục Ngũ học xong cấp 3 liền rập khuôn cha nuôi hắn – tham gia vào quân đội.Read More »